Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa Sylwia Krause „KRAUSE” Innowacja w Budownictwie

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa Sylwia Krause „KRAUSE” Innowacja w Budownictwie
CEL: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku zagranicznym, tym samym celem jest stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście rynki zagraniczne dotychczasowe – z nowym produktem – ELEMENTAMI wykonanymi w technologii LEAN SOLID SURFACE.
EFEKTY: Projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Wejście na rynki eksportowe z nowym produktem spowoduje zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów Wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.
Wartość projektu: 385 402,12 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 191 660,39 zł