Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w firmie Sylwia Krause “KRAUSE” Innowacja w Budownictwie

Sylwia Krause “KRAUSE” Innowacja w Budownictwie

Realizuje projekt pn. „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w firmie Sylwia Krause “KRAUSE” Innowacja w Budownictwie”

RPOP.02.01.02-16-0049/19

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie.

Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne

wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

 

Wdrożone systemy teleinformatyczne Wdrożone moduły teleinformatyczne wprowadzą nowe podejście w przedsiębiorstwie w zakresie oferowania produktów. W wyniku wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy i organizacyjny w firmie. Ta innowacja

procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia.

 

Wartość projektu: 193 445,88 PLN

Dofinansowanie: 125 546,37 PLN