„Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii nowoczesnych zlewów kuchennych przez Sylwia Krause “KRAUSE”

Sylwia Krause “KRAUSE” Innowacja w Budownictwie realizuje projekt „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii nowoczesnych zlewów kuchennych przez Sylwia Krause “KRAUSE” Innowacja w Budownictwie.” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0002/18-00

Wartość projektu: 1 007 370,00
Wkład Funduszy Europejskich: 470 850,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie do oferty nowego projektu wzorniczego linii zlewów kuchennych wykonanych z materiału mineralno-akrylowego oraz stali nierdzewnej.

Planowane efekty: 

poszerzenie oferty produktowej

– zwiększenie przychodów z działalności produkcyjnej

– wdrożenie nowych projektów wzorniczych