„Poszerzanie współpracy gospodarczej i rozwój firmy w oparciu o działania eksportowe, udziały w targach i promocję”

Firma Sylwia Krause ”KRAUSE”
Innowacja w Budownictwie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poszerzanie współpracy gospodarczej i rozwój firmy w oparciu o działania eksportowe, udziały w targach i promocję”.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorcy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy.
Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu Województwa Opolskiego oraz jego pozycji.

Wartość projektu: 520 430,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 337 394,77 zł